Global Citizen

Global Citizen je internacionalni program volontiranja namenjen mladim ljudima koji žele da rade na ličnom usavršavanju, otkrivanju novih i širenju svoje kulture.

 • 9603842187_f7ee2439a3

  9607078516_a5db331912

 • Global Citizen čini mreža projekata širom sveta na teme poput multikulturalnosti, tolerancije, edukacije mladih i širenja svesti o globalnim problemima poput ljudskih prava, edukacije i liderstva.


  Kroz timski rad, u internacionalnom okruženju, stičete iskustvo u nevladinim ogranizacijama, školama, na Univerzitetima i u letnjim kampovima.

Saznaj svoj letnji Global Citizen horoskop!

Imate priliku da radite na projektima iz tri oblasti:

 • culture-mala

  Projekti na ovu temu se organizuju u cilju promovisanja različitih kultura. Kroz rad u timu mladi postaju tolerantniji prema različitim nacijama i uče da efektivno komuniciraju prevazilazeći kulturne razlike.

 • Projekti u ovoj oblasti omogućavaju studentima da steknu praktično iskustvo i usavrše svoje veštine iz oblasti marketinga, organizacionog razvoja i mikrofinansija u multikulturalnom okruženju.

 • education-mala

  Program čini mreža projekata usmerena na osnovno obrazovanje  neprivilegovanih društvenih grupa i neformalnu edukaciju mladih kroz učenje jezika, IT veština i ekonomije.

Prijavi se za Global Citizen praksu!

Šta dobijate programom?

 • Lični razvoj i osamostaljivanje
 • Mogućnost usavršavanja stranih jezika

 • Internacionalnu mrežu kontakata i prijatelja

 • Praktično iskustvo koje će obogatiti vaš CV

 • Razvoj liderskih veština kroz aktivan doprinos rešavanju društvenih problema

Šta vam obezbeđuje AIESEC?

 • Pripremni seminar za odlazak na praksu
 • Podršku za dobijanje dokumentacije – viza, osiguranje

 • Edukacije o pisanju CV-ja, motivacionog pisma, intervjuima, prezentacionim veštinama

 • Člana AIESEC-a koji će biti odgovoran za vas od kada pronađete odgovarajuću praksu do povratka iz inostranstva

 • Erste Banka podržava internacionalno iskustvo!

 • erste

Život i rad u drugoj zemlji na šest nedelja je najintenzivnija prilika za lični razvoj studenata: svi volonteri stiču i internacionalnu mrežu kontakata i prijatelja, ruše lične barijere, stiču osećaj nezavisnosti i slobode i aktivno pomažu razvoj lokalne zajednice.