Lokalna kancelarija Beograd Ekonomski fakultet

NA SAMOM POČETKU….

U 1953. godini bilo je, prema mom sećanju, između 12 i 18 zemalja koje su bile članovi AIESEC-a. To su sve bile zemlje zapadnog kapitalističkog sveta. Pripreme za uključivanje studenata sa ekonomskih fakulteta iz Jugoslavije započete su u 1952. godini . Na međufakultetskoj konferenciji studenata ekonomije, koja je održana u prvim mesecima 1953. godine u Skoplju, donet je i formalan zaključak da se uključimo u AIESEC.

U proleće 1953. održavala se međunarodna konferencija AIESEC-a u Nirnbergu u Nemačkoj. Na toj konferenciji uključeni su i jugoslovenski ekonomski fakulteti u AIESEC. Posle konferencije u Nirnbergu i uključenja u AIESEC, organizovani su odbori AIESEC-a na svim ekonomskim fakultetima u zemlji, kao i jugoslovenski odbor AIESEC-a u Beogradu. Bio sam izabran za predsednika jugoslovenskog odbora, a obavljao sam, istovremeno i rad AIESEC-a na beogradskom fakultetu.

U 1953. i 1954. godini došlo je godišnje oko 50 stranih studenata na praksu u Jugoslaviju, a isti broj naših studenata otputovao je na stručne prakse u razne evropske zemlje. Bila su to lepa vremena. Bili smo mladi.

Srećko Jamnišek, predsednik 1953.

….20 GODINA KASNIJE……

Tih godina, dakle u periodu 1973-1975, u proseku je oko 30 naših studenata odlazilo u inostranstvo na stručnu praksu. Karakteristično za razmenu u tom periodu bilo je obavljanje stručne prakse sa AIESEC-om Poljske.

Bilo je to vreme kada se dosta putovalo, išli smo na mnoge kako nacionalne, tako i internacionalne seminare. Imali smo i vrlo lepu saradnju sa ostalim LC-ijevima (lokalnim komitetima) u zemlji, družili smo se na skupštinama, National weekend-ima…

Jedna od, možda, najtrajnijih i najupečatljivijih stvari koju je AIESEC na Ekonomskom fakultetu u Beogradu ostavio iza sebe bilo je direktno učestvovanje u formiranju lokalnog komiteta na FON-u (Fakultet Organizacionih nauka) i to u periodu 1973-1974. godine. To je bio naš najveći doprinos AIESEC-u Jugoslavije, jer smo bili bogatiji za još jednu kancelariju u ujedno prijatelje sa FON-a uključili u rad AIESEC-a.

Ljubiša Jovanović, predsednik 1973.

…..30 GODINA KASNIJE….

U periodu od 1982. do 1986. godine AIESEC na Ekonomskom fakultetu se konsolidovao i razvio u najveći ‚‚podbor‚‚ u okviru odbora AIESEC-a Jugoslavije. Naši kadrovi su se kandidovali i izabrani su na najvažnija mesta u Nacionalnom komitetu. Predstavnici našeg lokalnog komiteta učestvovali su na svim evropskim i regionalnim AIESEC sastancima (u to vreme je osnovana mediteranska regija, čije konferencije su ubrzo postale ‚‚najtraženije‚‚), a inicirali smo i organizovali prvi sastanak predsedništva, kao telo koje bi većinom glasova donosilo operativne odluke.

Željko Stojanović, predsednik 1983.

….40 GODINA KASNIJE……

Deo reprinata časopisa AIESEC EKONOMIST iz 1993. godine, tekst ‚‚Izveštaj o radu‚‚

AIESEC u Jugoslaviji ima veoma važnu ulogu s obzirom na aktuelni trenutak u kojem se nalazi naša zemlja. Sankcije međunarodne zajednice gotovo su potpuno blokirale privredu i naučnu saradnju, koja je od neprocenjivog značaja za sticanje novih saznanja iz oblasti ekonomije i menadžmenta.

U takvoj situaciji AIESEC INTERNATIONAL, kao nepolitična organizacija, nastavio je uspešnu saradnju sa AIESEC-om Jugoslavije, što je rezultiralo daljim nesmetanim odlaskom naših studenata na stručne prakse i seminare, kao i dolaskom stranih studenata na praksu u Jugoslaviju.

Rezultati našeg rada pokazuju da, bez obzira na lošu ekonomsku situaciju u Jugoslaviji, ljudi sa željom za rad i orijentisani na uspeh mogu mnogo da urade. Nadam se da ćemo imati još veću podršku naših sponzora, fakulteta i da će AIESEC i dalje uspešno raditi u Jugoslaviji. Trudićemo se da tako i bude jer budućnost pripada onima koji čine da se stvari dogode, ne onima koji posmatraju šta se događa, niti onima koji pitanju šta se dogodilo.

Jugoslav Isaković, predsednik 1993.

……..50 GODINA KASNIJE….

AIESEC je pravi primer organizacije koja čuva znanje i informacije uspostavljajući tako mostove između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Proslava 50. rodjendana AIESEC-a na Ekonomskom fakultetu u Beogradu jeste prava prilika da se na jednom mestu okupe ljudi različitih generacija, zanimanja, stavova i pogleda na svet. Bilo da su oni alumni, veterani, predstavnici kompanija, profesori, ili jednostavno prijatelji AIESEC-a, zajedničko im je to da su u prethodnom periodu mnogo truda, znanja i energije uložili kako bi AIESEC nastao, opstao u najtežim trenucima i postao ono što danas jeste – vodeća studentska organizacija na fakultetu, pouzdan partner mnogim kompanijama i organizacijama u kojoj mladi stiču dragocena znanja, praktično iskustvo i prijatelje za ceo život.

Biti na čelu takvog, najstarijeg, najboljeg i najvećeg lokalnog komiteta, motiviše i inspiriše i samo po sebi je veliki izazov, ali ne plaši, jer sa ponosom gledam trenutno aktivne članove, njihov rad, egergiju i želju za učenjem i usavršavanjem, i siguran sam da su baš oni prototip budućih lidera koji AIESEC-u trasiraju put u svetliju budućnost. I siguran sam da će naši članovi i za 50 godina biti takvi, i još bolji, i da će nastaviti sa ponosom da predstvaljaju svoj fakultet, grad, zemlju i naravno AIESEC.

”Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.”

Boris Živković, predsednik 2003/2004.