MAN2016 Konferencija

MAN2016

I DAN – 01.06.

 

17:00 – 17:40    Registracija i dolazak učesnika/ca

17:40 – 18:00    Otvaranje konferencije

Govornici

 1. Kevin T. Furey, predstavnik iz američke ambasade
 2. Laslo Čikoš, državni sekretar za socijalna pitanja
 3. Branko Birač, program menadžer Centar E8

18:00 – 19:00    “KO JE PRAVI MUŠKARAC U SRBIJI DANAS?”

Mladi odrastaju u socijalnom okruženju koje ima mnogo elemenata sukoba i nasilja. Nasilje u školama, na ulicama, na sportskim događajima, prema manjinama ili neistomišljenicima bilo koje vrste postalo je gotovo svakodnevna pojava. Muškarci, kao očevi, prijatelji, donosioci odluka, lideri, imaju značajnu ulogu u borbi protiv nasilja i svojim angažovanjem u društvu bi trebalo da postanu pozitivni idoli mladih ljudi.

Zato ćemo tokom ove sesije pričati sa muškarcima koji su javne ličnosti i svojim stavovima umeju da prkose ustaljenim društvenim normama. Sa nama će biti Zoran Kesić – novinar, voditelj, TV autor, Marko Somborac – autor stripova , grafički dizajner i ilustrator, Dragan Ilić – novinar i Zijah Sokolović – glumac.

 A da li su Pravi muškarci saznaćemo uz pomoć moderatorke Suzane Zlatanović – Lune Lu.

19:00 – 20:30   KOKTEL

II DAN – 02.06.

10:00 – 10:40    “ROD I BROJ”

Ovogodišnja konferencija inspirisana je statistikom koja ukazuje na nejednaku raspodelu moći između muškaraca i žena, a zamišljena je kao pokušaj da se postavi pitanje: šta je potrebno da bi se povećao broj žena na odlučujućim društvenim  funkcijama, odnosno da bi se promenile porazne statističke cifre koje svedoče da su žene brojnije isključivo kao žrtve rodno-zasnovanog nasilja,  stereotipnih društvenih uloga, odnosno žrtve struktura koje se koriste njihovim neplaćenim radom?

Govornice:

 1. Marina Blagojević, naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja
 2. Branka Drašković, savetnica za rodnu ravnopravnost, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

10:40 – 11:40    “ZBIR I KOLIČNIK MUŠKIH PRIVILEGIJA U PATRIJARHATU”

Ova sesija posvećena je pitanjima: koje privilegije uživaju muškarci u savremenom, srpskom društvu, koliko su ih svesni i mogu li se one upotrebiti kao oruđe za rad na razbijanju rodnih stereotipa ili oružje u borbi za ravnopravnost? Kao oni koji više zarađuju, češće rade bolje plaćene poslove, a retko ili skoro nikad one neplaćene;  kao oni u čijem se rodu obično navode respektabilna zanimanja i oni čiji hormonski status, fizički izgled, stil odevanja i porodični život, nisu predmet javne rasprave niti “argument” uspomoć kog se njihovi stavovi mogu diskreditovati, muškarci mogu biti poluga koja održava patrijarhat, ali i poluga koja ga može razoriti. Koliko su muškarci u Srbiji danas, spremni da svoje privilegije upotrebe protiv patrijarhata, a koliko u njima uživaju, podrazumevajući ih, bez svesti da su zapravo viša klasa?  Kako učiti dečake i mladiće da način na koji ih društvo percepira nije prirodan i da im vodeće uloge  nisu pripale rođenjem u odgovarajućem telu? Kako osvestiti muške  privilegije i treba li ih se odreći ili ih treba iskoristiti, za postizanje rodne-ravnopravnosti, odnosno: slobodnijeg, srećnijeg i pravednijeg društva? Ko su muškarci koji u patrijarhatu žive  bez privilegija i postoje li privilegije koje uživaju isključivo žene? Da li je privilegija iskoristiti pravo da budeš muškarac-feminista i jesu li muškarci u feminizmu saveznici žena ili pretnja feminističkom pokretu?

Govornici i panelisti:

 1. Marko Veličković, aktivista
 2. Radojica Bunčić, osnivač muzej nasilja
 3. Aleksandar Grubaš, aktivista

Moderatorka: Milena Bogavac

11:40 – 12:00    Pauza za kafu

12:00 – 13:20    Panel diskusija

13:20 – 14:20    Pauza za ručak

14:20 – 15:20    “SENZACIONALNO SABIRANJE: ŽENE SU LJUDI!”

Polazeći od poznate krilatice: “Feminizam je radikalna ideja o tome da su žene- ljudi”, na ovoj sesiji postavljamo pitanje zbog čega mediji nisu obavešteni o ovom “senzacionalnom otkriću”? Sesija je posvećena tretmanu žena u medijima, ali i načinima na koje mediji oblikuju našu svest, čineći da žene doživljavamo kao inferiorne, podređene, manje bitne i izolovane pripadnice društva. Kakva je uloga medija u normativizaciji jezika, zbog čega ne postoji zakon o rodno-osetljivom izveštavanju i koliko nas deli od “ženskih” do rodno-ravnopravnih časopisa, programa ili portala? Da li mediji u Srbiji danas samo beleže položaj žena u društvu ili osnažuju rodne stereotipe čineći patrijarhat održivim? Kako edukovati novinare i novinarke, da u svoj rad uključe feministička znanja, kada znamo da su vaspitavani i socijalizovani kao muškarci i žene, mnogo pre nego što su izabrali novinarstvo kao profesiju? Zašto je sociološkinja “rogobatna”, a sluškinja “normalna” reč? Zašto su naga ženska tela na svim bilbordima, a muška isljučivo u medicinskim i pornografskim časopisima? Zašto čitamo o ljubavnom životu ministarki, a ljubavne živote ministara krijemo kao državnu tajnu? Da li su tabloidi odgovorni za femicid ili je femicid “prirodni” saveznik tiraža?

Govornici/e i panelisti/kinje

 1. Tamara Skrozza, novinarka
 2. Antonela Riha, novinarka
 3. Robert Čoban, vlasnik izdavačke kuće “Color Press Group”
 4. Ivana Petrović, novinarka

Moderatorka: Tanja Tošić Obradović

15:20 – 15:40    Pauza za kafu

15:40 – 17:00    Panel diskusija

III DAN –  03.06.

 

11:00 – 11:45     “I TATE VOLE DA SE GNEZDE”

Treći dan konferencije posvećen je temi očinstva i Super tatama! Najpre će Udruženje građana “Gnezdo” – Beograd predstaviti svoje aktivnosti i programe koje razvija, s posebnim naglaskom na rad sa očevima. Biće predstavljena publikacija “Očevi u svetu danas: Stanje na Balkanu” koja je razvijena u okviru projekta “Dečaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu” i regionalne “Super tata” inicijative, podržanih od strane CARE International Balkans, austrijske razvojne agencije i Oak fondacije. Potom će sociolog Dr Dragan Stanojević predstaviti svoje novo istraživanje pod nazivom „Pomaljanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji“.

11:40 – 13:00    Panel diskusija o angažovanom i odgovornom očinstvu

Učesnici: Goran Šušljik – dramski umetnik, Slavimir Stojanović – dizajner, Dušan Čavić i Dušan Šaponja – autori popularnih emisija “Marka žvaka” i “Ciklotron”, Miloš Latinović – pisac i politikolog

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *