AIESEC istorija je počela

od 1948.

AIESEC je osnovan u godinama nakon II svetskog rata kada je postojala potreba da se zaštiti mir i omogući veće kulturno razumevanje