fbpx
4 KORAKA U POSTAVLJANJU CILJEVA KOJI GARANTUJU USPEH

4 KORAKA U POSTAVLJANJU CILJEVA KOJI GARANTUJU USPEH

  • Delhaize Serbia
  • Delhaize Serbia

Mnogi od nas se suočavaju sa brojnim izazovima prilikom određivanja prioriteta, kao i prilikom postavljanja ciljeva i ostvarivanja rezultata. Ukoliko mislite da bi vam koristio organizovan pristup u postavljanju ciljeva, ali i njihovom ispunjavanju u određenim vremenskim rokovima, postoje određeni koraci, odnosno saveti koji vam u tome mogu pomoći.

U nastavku teksta je prikazano kako da postanete još više sigurni u ovom procesu.

Mudro postavite cilj

Mudro postavljanje ciljeva je sigurno jedan od prvih i najvažnijih koraka. Uvek počnite sa zašto. Vežite svoje ciljeve za vašu dugoročnu strategiju. Vaš cilj mora imati veliku ličnu vrednost da bi u njegovom ostvarivanju istrajali. Grčki filozofi su govorili o zlatnoj sredini, a suština ideje je da uvek pronađemo pravu meru između dva ekstrema. Previše ambiciozno postavljanje cilja na početku može biti dobar motivator, ali može ubrzo ugasiti motivaciju ukoliko su ciljevi nedostižni. Izuzetno je važno postaviti cilj koji nije lako ostvarljiv, ali je dostižan. Ključ uspeha je u balansu. Takođe, ciljevi koje ste postavili moraju biti merljivi. Razložite vaš projekat u korake sa jasnim početkom i krajem, postavite vremenski okvir, i uvek slavite male uspehe. Budite jasni i specifični u vezi toga šta vaš cilj predstavlja. Dobar način da ovo testirate jeste da zauzmete neku drugu perspektivu, ili jednostavno da čujete tuđe mišljenje. Kada ste postavili cilj, na kraju se zapitajte – da li je on specifičan, merljiv, izazovan, relevantan i vremenski ograničen?

Dugoročna strategija u postavljanju ciljeva je najvažnija. Na primeru naše kompanije ona se ogleda kroz naš cilj da uvek budemo bolje mesto za kupovinu našim kupcima. Zbog toga su aktivnosti svih naših sektora usmerene u tom pravcu gde zajednički radimo na konstantnom uvođenju novina u maloprodaji, kako bismo našim kupcima pružili najbolji osećaj kupovine. Ono što je za nas karakteristično jeste da svaki uspešno ostvaren cilj proslavljamo.

Zapišite svoje ciljeve na papiru

Pametno postavljanje ciljeva sigurno iziskuje određeno vreme, međutim kada ste prvi korak uspešno završili, važno je da sve bude zapisano i na papiru. Zapisivanje olakšava održavanje fokusa i stalne samomotivacije, usmeravajući osobu na ono što želi i aktivnosti koje je u tu svrhu potrebno preduzeti. Postavite papir sa vašim ciljevima na vidljivo mesto, kako biste se svakodnevno podsećali šta nameravate da uradite. Važno je da podsetnik često bude pred vašim očima. Pišite u sadašnjem vremenu, jer ćete na taj način ciljeve shvatiti kao realne i dostižne, i u isto vreme postići efekat približavanja cilju kome stremite. Takođe, komunicirajte ih i sa svojim prijateljima, na ovaj način ćete se i zvanično obavezati na odgovornost.

U korporativnom svetu beleženje aktivnosti je neizbežno ukoliko želite da ostvarite svoje ciljeve i postignete uspeh. U našem velikom i dobro uigranom timu svaki postavljen cilj podrazumeva beleženje niza aktivnosti koje do njega vode, kao i detaljno kreiranje vremenske linije. Posebno zadovoljstvo u timu predstavlja štikliranje ostvarenih aktivnosti koje znači da smo korak bliži našem cilju, jer se mi vodimo idejom da mali i dobro isplanirani koraci uz predan rad neizbežno vode do ostvarivanja cilja i velikog uspeha.

Detaljno razradite plan

Planiranje kako ćete postići ciljeve koje ste sebi zadali je poslednji deo koji nastupa pre realizacije. Detaljno razradite vaš cilj, odlučite odakle ćete početi i razložite plan u sitne korake. Napravite krajnji rok za svaku tačku u okviru vašeg plana, ali ostanite realistični, jer ako nikada ne postižete sve u zadatom roku, to vas može potpuno demotivisati. Dakle, budite fleksibilni i odredite neko vreme i za nepredviđene situacije. Ovako prikazan cilj će vam omogućiti da redovno pratite vaš napredak, odnosno da jasno vidite stepenik na kome se trenutno nalazite, kao i mesto gde tačno želite da budete. Razmislite i o tome ko će biti dodatno uključen, odnosno koje osobe vam mogu pomoći u postizanju vaših ciljeva i uključite ih u okviru vaše detaljne postavke plana.

Kreirajte vašu Hitno-Bitno matricu i odredite prioritete

Kako biste dobro rasporedili sve svoje dnevne obaveze, a sa druge strane imali u vidu i svoje važne ciljeve kojima težite, bitno je da adekvatno odredite vaše prioritete i utvrdite na koji način najviše provodite vreme. U tome vam može pomoći Hitno – Bitno matrica, koju ćete napraviti vrlo jednostavno prema smernicama u nastavku.  Kada raspodelite sve vaše nedeljne aktivnosti u kvadrante, moći ćete tačno da vidite šta vam oduzima najviše vremena, a čemu ste se najmanje posvetili. Najbolje je da što više možete rasteretite I, III i IV kvadrant, i da najveći deo vašeg vremena bude u okviru II, kako biste fokusirano i proaktivno radili na novim prilikama i razvijali se u skladu sa ciljevima koje ste postavili.

Građenje liderske pozicije na tržištu i strateško poslovanje često podrazumevaju više paralelnih projekata i aktivnosti koje čekaju na svoju implementaciju. Kako bismo se svakom cilju posvetili sa podjednakom pažnjom i ostvarili sve u predviđenom roku, u okviru našeg velikog tima koristimo Hitno – Bitno matricu, na osnovu koje u svakom trenutku svaki član tima zna šta je manje ili više hitno, a šta manje ili više bitno, i kako na najbolji način da organizuje svoje radno vreme.

  Hitno Nije hitno
Bitno I Uraditi  

U ovom kvadrantu upišite aktivnosti koje zahtevaju vašu brzu reakciju i rešavanje. Ove zahteve nije moguće izbeći, i potrebno je definisati prioritete u skladu sa hitnošću pojedinih stavki.

II Planirati  

Aktivnosti u drugom kvadrantu se odnose na vaše dugoročne ciljeve i planove, koje ne morate istog trenutka rešavati, ali su veoma važne za vašu budućnost i razvoj.

Nije bitno III Delegirati  

Ove aktivnosti vas ne vode ka vašim ciljevima, već vas u tome ometaju, pa ih je potrebno izbegavati ili usmeriti na druge.

IV Eliminisati  

Aktivnosti u četvrtom kvadrantu su takozvani „kradljivci vremena“ odnosno neproduktivne i demotivišuće aktivnosti koje bi trebalo izbegavati.

Adekvatno određivanje prioriteta i postavljanje ciljeva je moćni alat koji vam može pomoći u tome da vašu viziju i snove pretvorite u realnost. Čestitajte sebi svaki put kada realizujete sopstvene planove i samo napred jer

„Postizanje jednog cilja je samo početna tačka za sledeći“

(Džon Djui)

AIESEC HUB, Karijera, Ostalo