AIESEC – MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA STUDENATA

Kontakt

AIESEC je globalna platforma za mlade ljude da razviju svoj liderski potencijal kroz međunarodne prakse i prilike za volontere.

Nacionalna kancelarija

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA STUDENATA, AIESEC Srbije

Lokalne kancelarije

Lokalna Kancelarija Singidunum

Lokalna Kancelarija Kragujevac

Lokalna Kancelarija Novi Sad

Lokalna Kancelarija Ekonomski fakultet

Lokalna Kancelarija Niš

Lokalna Kancelarija Metropolitan

Lokalna Kancelarija Fakultet
organizacionih nauka

Lokalna Kancelarija Subotica

Prakse

Odnosi s javnošću i korporativna partnerstva