lokalna kancelarija

Kragujevac

Ne-za-profitna i nevladina studentska organizacija koja aktivno volontira i doprinosi zajednici kroz aktivnosti i projekte za sve mlade.

lokalna kancelarija

Kragujevac

AIESEC Lokalna kancelarija iz Kragujevca je ne-za-profitna i nevladina studentska organizacija koja aktivno volontira i doprinosi zajednici kroz aktivnosti i projekte za sve mlade.

Kancelarija u Kragujevcu je osnovana je 1985. godine i krajem 90ih godina ugašena zbog tadašnje situacije u državi. Kancelarija je reosnovana 2005. godine i danas postoji na Ekonomskom fakultetu sa idejom da poveže studente Univerziteta sa inostranstvom kroz program volonterskih i stručnih praksi, a danas je prepoznatljiva po konferencijama “New Leaders Conference” i “Youth Speak Forum” koje svake godine okupljaju veliki broj proaktivnih studenata i srednjoškolaca.

Kako žele da svaka aktivnost i projekat doprinosi razvoju zajednice – AIESEC Lokalna kancelarija iz Kragujevca svako leto i zimu provodi 6 nedelja edukujući najmlađe o ciljevima održivog razvoja kroz interaktivne radionice sa inostranim studentima.

AIESEC Lokalna kancelarija u Kragujevcu, na godišnjem nivou, broji više od 80 članova sa različitih fakulteta i godina studija. Kroz rad na projektima ili u okviru funkcionalnih timova, članovi imaju priliku da razviju veštine i steknu znanja u oblastima prodaje, marketinga, odnosa s javnošću, finansija, dizajna, ljudskih resursa i da se na taj način razvijaju na ličnom i profesionalnom nivou u multikulturalnom okruženju. 

Vizija Lokalne kancelarije u Kragujevcu ostaje ista sve ove godine, a to je da bude vodeća studentska organizacija koja inspiriše i podstiče studente Univerziteta u Kragujevcu na proaktivnost i saradnju, te da ih pripremi za izazove u budućnosti, kroz sticanje ‎novih znanja i iskustava.

lokalna kancelarija

Kragujevac

Ne-za-profitna i nevladina studentska organizacija koja aktivno volontira i doprinosi zajednici kroz aktivnosti i projekte za sve mlade.

Adresa: Ðure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac

Telefon: +381 60 1330379

Email: kragujevac@aiesec.org.rs

Lokalni tim Kragujevac

Potpredsednica ljudskih resursa
Potpredsednik marketinga i odnosa s javnošću
Potpredsednica razvoja poslovanja i dolazećih stručih razmena
Potpredsednica dolazećih volonterskih razmena
Potpredsednica odlazećih razmena

Korporativni Partneri

PR Partneri

Partnerske ustanove