lokalna kancelarija

Niš

Niški AIESEC-ovci poznati su u Srbiji i širom sveta kao uspešni menadžeri, preduzetnici, inženjeri, direktori, ali i veliki filantropi i humanitarci.

lokalna kancelarija

Niš

Lokalna kancelarija AIESEC-a u Nišu nastala je 1968. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu, a osnivači su bili profesori sa Ekonomskog fakulteta Dušan Zdravković i Zoran Aranđelović.

AIESEC u Nišu ima saradnju sa svim fakultetima, a najponosniji je na saradnju sa Naučno-tehnološkim parkom u kome se odvijaju najznačajniji događaji, konferencije i projekti.

AIESEC u Nišu broji više od 40 aktivnih članova sa različitih fakulteta i godina studija. Kroz rad u okviru funkcionalnih timova, članovi imaju priliku da razviju veštine i steknu znanja u oblastima prodaje, marketinga, odnosa sa javnošću, projekt menadžmenta, finansija, dizajna, ljudskih resursa i drugih. Na taj način razvijaju se na ličnom i profesionalnom nivou u multikulturalnom okruženju. Realizovanje volonterskih i stručnih praksi, kao i organizovanje društveno odgovornih projekata i konferencija su samo neki od ciljeva koji povezuju mlade u Nišu već 55 godina.

Niški AIESEC-ovci poznati su u Srbiji i širom sveta kao uspešni menadžeri, preduzetnici, inženjeri, direktori, ali i veliki filantropi i humanitarci.

Naš lokalni projekat – sajam praksi i poslova Career Days ima za cilj povezivanje mladih sa prilikama koje se oko njih nalaze. Takođe kompanijama omogućujemo da na jednostavan i efikasan način dođu do potrebnih kadrova. Predstavlja ponos cele kancelarije, jer je ovo jedan od načina na koji utičemo na razvijanje liderstva kod mladih.

lokalna kancelarija

Niš

Niški AIESEC-ovci poznati su u Srbiji i širom sveta kao uspešni menadžeri, preduzetnici, inženjeri, direktori, ali i veliki filantropi i humanitarci.

Adresa: Aleksandra Medvedeva bb, 18000 Niš

Telefon: +381 69 3835976

Email: nis@aiesec.org.rs

Lokalni tim Niš

Potpredsednica ljudskih resursa
Potpredsednik finansija i legalnosti
Potpredsednica razvoja poslovanja
Potpredsednik marketinga i projektnog menadžmenta
Potpredsednica odlazećih razmena
Potpredsednik dolazećih stručnih razmena
Potpredsednica dolazećih volonterskih razmena