lokalna kancelarija

Singidunum

Univerzitet Singidunum je prvi privatni univerzitet u Srbiji koji je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju.

lokalna kancelarija

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum je prvi privatni univerzitet u Srbiji koji je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju.

Adresa: ul. Danijelova 32, 11010 Beograd

Telefon: 011/3093 220, 011/3093 229

Email: office@singidunum.ac.rs