AIESEC – ZAJEDNICA MLADIH LJUDI

Nacionalni tim

AIESEC je globalna platforma za mlade ljude da razviju svoj liderski potencijal kroz međunarodne prakse i prilike za volontere.

AIESEC – ZAJEDNICA MLADIH LJUDI

Nacionalni tim

Nacionalni tim AIESEC-a u Srbiji pokreće vizija po kojoj želimo da utičemo na razvoj mladih ljudi u Srbiji tokom perioda njihovog školovanja i razvoja. Članovi nacionalnog tima se smenjuju na godinu dana kako bi što više članova prošlo kroz ovo lidersko iskustvo. Pokreće nas entuzijazam i želja za promenom naše lokalne zajednice na bolje.
business 01-1000
business 07-1000

nacionalnih partnera

gradova u Srbiji

članova

Nacionalni tim

Nevena Petrović

Nevena Petrović

Predsednica

Luka Zečev

Luka Zečev

Potpredsednik ljudskih resursa

Miljan Stanković

Miljan Stanković

Potpredsednik finansija i legalnosti

Mina Jovančević

Mina Jovančević

Potpredsednica razvoja poslovanja i odnosa s javnošću

Nemanja Milenković

Nemanja Milenković

Potpredsednik marketinga i projektnog menadžmenta

Jana Jovanović

Jana Jovanović

Potpredsednica odlazećih razmena

Milijana Mešterović

Milijana Mešterović

Potpredsednica dolazećih stručnih razmena

Jovana Panović

Jovana Panović

Potpredsednica dolazećih volonterskih razmena