fbpx
Ko smo mi?

Ko smo mi?

Zbog čega radimo ono što radimo

Mi verujemo da održivo i globalno orijentisano liderstvo može pomoći da rešimo neke od globalnih izazova. Pružamo mladima globalnu platformu zahvaljujući kojoj mogu da dobiju relevantno iskustvo i uče u okruženju koje podržava njihov razvoj. Mladi otkrivaju šta je njima zaista važno dok pozitivno utiču na društvo.

Mi smo pokret mladih

Pokreće nas jedan cilj, a to je mir i ispunjenje ljudskog potencijala.

AIESEC je nastao 1948 nakon II svetskog rata, kada su mladi iz sedam država zapadne Evrope odlučili da učine sve što je moguće da se ovakvi konflikti više ne dešavaju u svetu. Nadali su se da mogu da promene svet, osobu po osobu.

Do 1977, AIESEC je postojao u 50 zemalja širom šest kontitenata. Do tada, preko 40000 mladih ljudi iz celog sveta je prošlo kroz praktično lidersko iskustvo koje je obezbedio AIESEC.

U 2010. AIESEC je omogućio 10.000 praksi samo u jednoj godini, po prvi put od kada postoji. A do danas, preko 230.000 praksi je omogućeno, a što je najvažnije sve prakse su omogućili članovi AIESEC-a.

U 2015. članovi AIESEC-a iz 126 zemalja su zajedno sa Kancelarijom Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija za mlade, u sedištu UN-a diskutovali o tome na koji način mladi i AIESEC mogu da doprinesu implementaciji Ciljeva Održivog Razvoja. Od tada, relevantnost i doprinos AIESEC-a je vidljiviji nego ikad.

DANAS

Ukratko, AIESEC je globalna mreža ljudi koji jednostavno veruju da liderstvo u 21. veku nije opcija, već odgovornost svih nas.

“The world still needs many things to be better, and I want to be part of that change.”

30,743++

Članova u celom svetu

120+

Postojimo više u od 120 zemalja

7,962+

Partnerskih organizacija

1,000,000+

Alumni članova

Liderstvo koje razvijamo

U AIESEC-u, verujemo da su mladi ključ za kreiranje bolje budućnosti. Kroz svako praktično iskustvo koje omogućujemo, težimo da utičemo na razvoj mladih ljudi u lidere sa pravim vrednostima i kvalitetima.

  • Mogućnost da osnažiš druge: Pravi lider se uvek trudi da ljude oko sebe osnaži i pruži im podršku u svemu što rade.
  • Okrenutnost ka rešenjima: Na fakultetu, poslu i generalno životu, mislimo da je važno da uvek težiš pronalasku najboljih rešenja.
  • Stanovnik sveta: Potrebno je da budeš upoznat/a sa onim što se dešava u svetu, jer ti događaji mogu uticati i na zemlju u kojoj ti živiš.
  • Samosvesnost: Samo ako si svestan/a svojih snaga i slabosti ćeš moći da radiš na njima i napreduješ.

Najčešća pitanja

AIESEC je globalna platforma koja omogućava mladim ljudima da istraže i razviju svoj liderski potencijal. Mi smo apolitična, nezavisna i neprofitna organizacija vođena od strane studenata i mladih diplomaca institucija visokog obrazovanja. Naši članovi zainteresovani su i bave se globalnim problemima, liderstvom i upravljanjem. AIESEC ne vrši bilo kakvu vrstu diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije, religije ili nacionalnosti. Od našeg osnivanja, angažovali smo i razvili više od 1.000.000 mladih ljudi koji su prošli kroz AIESEC iskustvo. Uticaj naše organizacije najbolje predstavljaju naši alumniji koji su važni predstavnici korporativnog i nevladinog sektora, između ostalog i svetski lideri, među kojima je i dobitnik Nobelove nagrade za mir Marti Ahtisari.
AIESEC (izgovara se A-J-S-E-K) je prvobitno bila skraćenica za Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (Međunarodna asocijacija studenata ekonomskih i trgovinskih nauka). AIESEC se više ne koristi kao akronim već samo kao ime organizacije. Članovi AIESEC organizacije nazivaju se “AIESEC-ovci” (AJSEKovci).
Mi smo globalna mreža mladih lidera uzrasta do 30 godina koji teže da unapređuju sebe i zajednicu oko njih. Težimo da se bavimo globalnim problemima, razvojem liderstva, interkulturalnim razumevanjem i učenjem kroz iskustvo. Organizacija obuhvata 126 zemalja i teritorija i svaki aspekt AIESEC aktivnosti vođen je isključivo od strane studenata i mladih diplomaca. Mi funkcionišemo na ovaj način od našeg osnivanja, što nas čini jedinstvenom organizacijom „od studenata, za studente“ već više od 65 godina. Globalni liderski timovi biraju se na godišnjem nivou od strane članstva organizacije.
AIESEC nema određenu ili zvanično prihvaćenu političku tendenciju ili stav. AIESEC nije sub-organizacija ili zavisno telo nekog drugog tela u svom radu, održivosti ili odlukama koje donosi. Mi smo u konsultativnom statusu sa Ekonomsko-socijalnim savetom Ujedinjenih nacija (ECOSOC), povezanim sa Odeljem za javno informisanje UN, članom ICYMO, priznatim od strane UNESCO-a.
AIESEC su 1948. godine u 7 evropskih zemalja osnovali Jean Choplin (Francuska), Bengt Sjøstrand (Švedska), and dr Albert Kaltenthaler (Nemačka). 65 godina kasnije prisutni smo u 126 zemalja i teritorija.

AIESEC Srbija

Nacionalna partnerska grupa

Medijska partnerstva