fbpx
Šta je održivost i kako funkcioniše u Aptivu u Srbiji?

Šta je održivost i kako funkcioniše u Aptivu u Srbiji?

  • AIESEC Srbija
  • AIESEC Srbija

Šta je održivost i kako funkcioniše u Aptivu u Srbiji?

Reč održivost je počela da znači različite stvari za različite ljude. U suštini održivost se odnosi na dizajniranje sistema tako da oni kontinuirano ostvaruju pozitivan uticaj na životnu sredinu, zajednicu i društvo u celini. Za poslovanje, održivost znači sve to uz istovremeno osiguravanje održanja tokom vremena – da poslovanje ostane profitabilno, da stvori raznoliku i inkluzivnu kulturu kompanije koja privlači talente i da izgradi proizvode koji nude stvarnu vrednost potrošačima.

Istina, ljudi najčešće razmišljaju o održivosti samo kao o strategiji organizacije da koristi resurse tako da oni ne budu ni iscrpljeni ni trajno oštećeni. Međutim, održivost se razvija kako bi uključila sve aspekte toga kako kompanije utiču na svet u kome posluju. Održive kompanije su inspirisane da stvore bolji svet: onaj gde teže čistijem vazduhu i vodi, gde se ponašaju etički u svim situacijama, gde neguju svoje zaposlene, podržavaju svoje zajednice i gde stvaraju proizvode koji čine život boljim za sve. Održive kompanije ne tretiraju ove ciljeve samo kao usputnu misao – oni su u osnovi održivog i profitabilnog modela poslovanja.

U automobilskoj industriji, održive kompanije obuhvataju sve ove ideale dok stvaraju budućnost sa nula saobraćajnih nesreća, nula smrtnih slučajeva i nula emisije. U budućnosti će se električna i autonomna vozila graditi od recikliranih ili niskougljeničnih materijala i biće pokretana obnovljivom energijom, a svima će biti dostupan pristupačan, pouzdan i siguran prevoz.

Za postizanje ovog cilja biće potrebno aktivno učešće raznih zainteresovanih strana i zahtevaće sistematsko merenje za praćenje napretka. Korporativni ciljevi treba da budu usklađeni sa državnim propisima, vrednostima zaposlenih i potrebama kupaca. Nijedna kompanija to ne može postići sama. Da bi krajnji proizvod bio održiv, ceo lanac snabdevanja mora biti održiv.

Održivost je timski rad

Da bi bile uspešne u bilo čemu, organizacije moraju da budu specifične u vezi svojih ciljeva i da se postaraju da su njihove zainteresovane strane (interne i eksterne) na istoj strani. Isto važi i za održivost.

Donacija drveća Aptiv

Putem metode koja se zove analiza materijalnosti, kompanije mogu da identifikuju i daju prioritet pitanjima vezanim za održivost koja su najvažnija za njihove zainteresovane strane. Ti prioriteti se razlikuju u zavisnosti od industrije, regiona i organizacije. U automobilskoj industriji, prioriteti uključuju ulaganja u tehnologiju za samostalnu vožnju i električna vozila, dok bi se ciljevi procenjivača komercijalnih nekretnina mogli fokusirati na projektovanje zelenih zgrada koje koriste solarne panele, reciklažu sive vode i netoksične građevinske materijale.

Čak i unutar iste industrije, kompanije mogu postaviti različite prioritete održivosti. Pravilno sprovedena analiza pomaže u razmatranju širokog spektra gledišta i donosiocima odluka pruži kritične uvide kako bi se usmerili na kreiranje ciljeva.

Održivost zahteva merenje

Organizacije mogu jasnije da saopšte svoj napredak u pogledu održivosti prateći standardne okvire, kao što su oni koje su razvili Globalna inicijativa za izveštavanje i Odbor za računovodstvene standarde održivosti. Korišćenje ovih okvira pomaže kompanijama da prikažu holistički pogled na sveukupni učinak, a ne samo na finansijski – što zauzvrat gradi poverenje kod svih zainteresovanih strana, uključujući kupce, dobavljače, investitore i zaposlene.

Sadnja drvrća Aptiv

Mnogi u automobilskoj industriji su postavili cilj da eliminišu emisiju ugljenika najkasnije do 2050. godine. Ali da bi postigli takvu promenu, proizvođači prvo moraju da dostignu ključne standarde.

Na primer, cilj kompanije Aptiv je da naš proizvod ne emituje ugljen-dioksid do 2040. godine. Postavili smo prekretnice koje uključuju: smanjenje emisije ugljen-dioksida za 25% do 2025., prebacivanje svih naših operacija u 44 država na 100% obnovljive energije do 2030. godine, a do 2039. nudićemo samo proizvode bez emisije ugljenika.

Ove prekretnice su deo ukupne strategije održivosti kompanije Aptiv za pravljenje proizvoda i rešenja koji nisu samo najvišeg kvaliteta već su dizajnirani, razvijeni i proizvedeni odgovorno kako bi pomogli  transformaciju društva omogućavajući bezbedniju, zeleniju i povezaniju mobilnost.

Održivost u Aptivu u Srbiji

Aptiv donirao 30 računara školama u Leskovcu

Aptiv nastavlja da radi sa internim i eksternim zainteresovanim stranama, kako na globalnom nivou, tako i u svakoj od naših zemalja, uključujući i Srbiju, gde Aptiv timovi veoma ozbiljno shvataju održivost jer je to ključni deo naše misije. Od samog početka, Aptiv timovi u Srbiji preduzeli su brojne akcije za podizanje svesti i brzo delanje sa fokusom na sledeće ključne oblasti:

  • Ljudi: proteklih godina Aptiv timovi u Leskovcu i Novom Sadu povezivali su se sa lokalnim školama i univerzitetima i podržavali programe usmerene na izgradnju sledeće generacije naših zaposlenih. Vizija Aptiva je da stvori budućnost sa nula smrtnih slučajeva, nula povreda i nula saobraćajnih nesreća i zato podržavamo sve inicijative koje za cilj imaju edukaciju o bezbednosti na putevima, naročito dece.

U okviru naše saradnje sa školama u ruralnim sredinama prošle godine, tim u Leskovcu organizovao je radionice za 200 dece na temu bezbednosti u saobraćaju. „Bezbednost na putu zavisi od svih, i automobila i od onih koji pešače ili voze bicikl ulicama, zato „uradite svoj deo posla“, kurs Aptiv saobraćajnog obrazovanja uči decu u našoj zajednici“, rekla je Jelena Jovanović, menadžer ljudskih resursa u fabrici Aptiv Leskovac. „Naša posvećenost da budućnost bezbednije mobilnosti postane stvarnost prevazilazi tehnologiju koju razvijamo; podrška obrazovanju o bezbednosti na putevima pomoći će deci da nauče pravila ponašanja u saobraćaju i specifične smernice za postizanje tog cilja. Osim toga, oni će znati koje su moguće posledice ako stvari rade pogrešno i koje su koristi ako stvari rade kako treba.”

Kako bi nastavio da ostvaruje uticaj i postavlja primer u regionu, Aptiv je 2021. godine donirao 30 računara lokalnim školama u leskovačkoj opštini, kako bi deca imala pristup neograničenom znanju koje ih čeka.

  • Planeta: poslednjih nekoliko godina timovi Aptiv Leskovac i Aptiv Novi Sad fokusirali su se na svoje okruženje i sadili drveće na području svojih fabrika. Aptiv je prošle godine poklonio gradu Leskovcu 580 stabala, a 100 zaposlenih se volonterski pridružilo sadnji na nekoliko lokacija. „Jedan od najlakših načina stvaranja koristi za zajednicu je pošumljavanje. ” rekla je Jelena Jovanović, menadžer ljudskih resursa u fabrici Aptiv Leskovac. „Ovo je još jedan doprinos našeg tima lokalnoj zajednici, jer ako danas brinemo o drveću, ono će brinuti o nama sutra. ”
  • Proizvod: poslednje, ali ne i najmanje važno, proizvod koji Aptiv proizvodi u svojim fabrikama u Srbiji je zelen, bezbedan i povezan pri čemu težimo ka nula smrtnih slučajeva, nula povreda i nula nezgoda.

 

Konferencije, Liderstvo, Ostalo, YouthSpeak Forum