AIESEC – ZAJEDNICA MLADIH LJUDI

Šta mi radimo? 

Utičemo na svet kroz razvoj mladih lidera.

AIESEC way

Šta mi radimo?

AIESEC way nas motiviše i usmerava ka ostvarenju naše misije – da utičemo na svet kroz razvoj mladih lidera. Kroz naše programe, događaje i aktivnosti, nastojimo da inspirišemo mlade da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju pozitivnih promena u svetu.

q&a

Najčešća pitanja

Odgovorili smo na često postavljana pitanja!
Šta je AIESEC?
AIESEC je globalna platforma koja pruža mladim ljudima širom sveta mogućnost da istraže i razviju svoje liderstvo. Kao ne-politička, nezavisna i neprofitna organizacija koju vode studenti, AIESEC okuplja članove koji su zainteresovani za svetska pitanja, liderstvo i menadžment.Snažno se zalažemo za nediskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije, religije ili nacionalnog/socijalnog porekla. Svi mladi ljudi su dobrodošli da se pridruže našoj zajednici i doprinesu svetu na svoj jedinstven način. Kroz godine rada, angažovali smo i razvili preko 1.000.000 mladih ljudi koji su prošli kroz AIESEC iskustvo. Naša organizacija ima snažan uticaj, što se ogleda kroz naše bivše članove koji su postali deo poslovnog sveta, nevladinih organizacija i svetskih lidera. Ponosimo se činjenicom da među našim bivšim članovima se nalazi i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Martti Ahtisaari iz Finske.
Šta znači AIESEC?

AIESEC (izgovara se aj-sek) je prvobitno bila skraćenica za “Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales” (Međunarodno udruženje studenata ekonomskih i poslovnih nauka). AIESEC se više ne koristi kao skraćenica, već samo kao naziv organizacije. Članovi AIESEC-a se nazivaju “AIESEC-ovci”.

Šta znači youth led?
Mi smo globalna mreža mladih lidera mlađih od 30 godina koji teže da unaprede sebe i zajednicu oko njih. Strastveni smo u vezi svetskih pitanja, razvoja liderstva, razumevanja kultura i praktičnog učenja. Organizacija postoji u 106 zemalja i teritorija, a svaki aspekt rada AIESEC-a upravljaju studenti i mladi ljudi. Na ovaj način radimo od našeg osnivanja, što nas čini jedinstvenim “od mladih ljudi, za mlade ljude”, već preko 75 godina.
Nezavisna i bez političkih tendencija?
AIESEC nema unapred definisanu ili zvanično prihvaćenu političku orijentaciju ili pripadnost. AIESEC nije podređeno telo ili zavisno o drugim institucijama u svom delovanju, održivosti ili donošenju odluka. Imamo konsultativni status kod Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija (ECOSOC), povezani smo sa UN DPI, članovi smo ICMYO i priznati od strane UNESCO-a.
Poreklo?
AIESEC je osnovan 1948. godine u sedam evropskih zemalja od strane Žan Šoplena (Francuska), Bengta Sjostanda (Švedska) i dr. Alberta Kaltentalera (Nemačka). 75 godina kasnije, prisutni smo u 106 zemalja i teritorija.