fbpx
VIDEO INTERVJU – Šta sve treba da znaš o njemu?

VIDEO INTERVJU – Šta sve treba da znaš o njemu?

  • Bambi
  • Bambi

Verujemo da znaš koliko je važno da se dobro pripremiš za proces selekcije za praksu ili posao na koji želiš da se prijaviš. Za svaki konkurs je potrebno da posvetiš vreme za pisanje ili prilagođavanje CV-a i motivacionog pisma, kao i za upoznavanje sa kompanijom i pozicijom za koju apliciraš. Neki od koraka kao što su prijava, intervju i testiranje su sastavni deo gotovo svih procesa selekcija, pri čemu svaka od organizacija ima svoju autentičnost i kriterijume kojih se pridržavaju u sprovođenju procesa. 

U poslednje vreme sve veći broj kompanija uvodi nove pristupe u radu koji se pretežno odnose na optimizaciju postojećih procesa i korišćenje digitalnih rešenja, a jedan od njih je svakako i proces selekcije. Baš zato, želimo da te upoznamo sa video intervjuom – alatom koji sve češće postaje jedan od koraka pomenutog procesa. Upravo je video intervju deo i našeg procesa selekcije za Bambi for YOUng program praksi, te ti prenosimo iskustva i dajemo savete iz prve ruke. 

Šta je video intervju i kako da se pripremiš za njega?

Video intervju nije klasičan intervju, već ima svoje specifičnosti. Na tvoj mobilni telefon u vidu SMS poruke, kao i putem mejla stiže poziv da odgovoriš na nekoliko unapred postavljenih pitanja. Pitanja su tako formulisana da imaju za cilj da procene tvoje osobine i veštine, kao i ponašanje u određenim situacijama. Svi kandidati treba da odgovore na ista pitanja, te ovaj korak selekcije obezbeđuje visoku objektivnost u proceni. Ono što je suštinska odlika video intervjua jeste da na pitanja ne treba da odgovaraš pismeno, već je potrebno da snimiš svoje odgovore.

Predviđeno vreme za trajanje odgovora je ograničeno, a najčešće postoji mogućnost da nekoliko puta snimiš odgovore, pre nego što ih proslediš regruterima. Softveri i aplikacije uz pomoć kojih se realizuju ovakvi intervjui su  vrlo intuitivni i kreirani su tako da jednostavno možeš da razumeš način njihovog korišćenja. Osim toga, neretko je moguće odgovor dati i putem aplikacija koje verovatno svakodnevno koristiš – WhatsApp ili Viber. 

Zašto kompanije koriste video intervju?

Postoje brojni razlozi zbog kojih se organizacije odlučuju za korišćenje video intervjua u procesu selekcije, a mi ćemo se osvrnuti samo na neke od njih. Cilj video intervjua jeste da regruteri dobiju dodatne informacije o tebi, tvojim interesovanjima, dosadašnjim uspesima i motivaciji. Korišćenje ovog alata doprinosi tome da proces bude efikasan, ali takođe i da pruži kvalitetne informacije o kandidatima. Osim toga, svi znamo koliko je važno negovati agilan i fleksibilan pristup u radu, a upravo je video intervju alat koji to podstiče.  Sa druge strane, korišćenjem digitalnih rešenja kompanije se prilagođavaju trendovima na tržištu, kao i navikama i potrebama današnjih generacija. Upravo tim prilagođavanjem, kompanije imaju za cilj da zainteresuju kandidate i povećaju njihovu angažovanost u procesu selekcije, kao i da dodatno podstaknu aktivnu uključenost. 

Saveti za pripremu 

Čitajući ovaj blog verovatno razmišljaš na koji način bi trebalo da se pripremiš za ovakav intervju? Zato smo mi tu da ti damo smernice i predloge kako da zablistaš u procesu selekcije. Pre nego što ti ukažemo na stvari na koje bi trebalo da obratiš pažnju, sasvim je sigurno da će regruteri ceniti tvoju autentičnost, iskrenost i spontanost. Iskoristi prednosti video intervjua i predstavi se u pravom svetlu. Pre nego što kreneš da snimaš odgovore na pitanja, pobrini se da sa tehničke strane bude sve kako treba. Kada to kažemo, pre svega mislimo na internet konekciju, kao i kvalitet kamere i zvuka.

Iako ti možda deluje kao da je to manje važno, neretko se dešava da izostanak tehničke pripreme može ostaviti utisak neprofesionalnosti. Podjednako je važno da vodiš računa i o okruženju u kojem snimaš – jednostavna ili jednobojna pozadina su naša preporuka.

Pronađi mirno mesto na kojem nećeš morati da brineš o pozadinskoj buci. Budući da je vreme ograničeno, neophodno je da jasno, koncizno i precizno odgovaraš na svako pitanje, vodeći računa da vreme odgovaranja ne bude duže od predviđenog. Fokusiraj se na suštinu pitanja i istakni ključne stvari. Takođe, dodatnu vrednost ćeš dati ako se kroz odgovaranje osvrneš na konkretnu situaciju kroz koju se odražavaju tvoje osobine, veštine ili ponašanje.  Kao što je potrebno da na vreme pošalješ prijavu na konkurs, podjednako je važno da ispoštuješ rok za slanje snimljenih odgovora. Ukoliko propustiš da proslediš svoje odgovore na vreme, možeš ostaviti utisak neprofesionalnosti, a takođe rizikuješ i da regruteri tvoje odgovore ne uzmu u razmatranje. 

Sigurni smo da ćeš sa uspehom proći u naredni krug selekcije ukoliko primeniš ove savete.

Za kraj, ne zaboravi – iskrenost i autentičnost je ono što svi cenimo. Srećno! 😊

Staša Lopušina

Saradnik za zapošljavanje i privlačenje talenata

AIESEC HUB, Ostalo